EN | CZ 

Kázání 2023-07-16 - Zdeněk Eberle

21. Července 2023

Kázání na Lochotíně – neděle 16. července 2023

Ž 119,105-112 ; Gn 25,19-34; Ř 8,1-11; Mt 13,1-9.18-23 Jaké máš nitro?

Předpokládám, že tu není nikdo, kdo by toto Ježíšovo podobenství o rozsévači několikrát nečetl nebo neslyšel o něm několik kázání; četli jste si ho v tomto týdnu doma? Dělá to s vámi něco? (Podle posledního kázání: nestéká to po vás jako po mastném peří kachny?)

Na stranu druhou třeba mohu říct s apoštolem Pavlem: Nepochybuji o tom, moji bratři, že co do vědomostí a schopností jste sami dostatečně na výši, abyste se obešli i bez mých rad. Ř 15,14 SNC

Nicméně: dostal jsem za úkol kázat a jsem vlastně moc rád, že se s vámi mohu o něco rozdělit. A není vyloučeno, že se obejdete bez mých rad.

Pro tuto neděli „se mi udělalo v hlavě“, že čtení z 8. kapitoly Pavlova dopisu do Říma se nám náramně hodí, abychom také měli nějaké know-how, tedy „vědět jak“.

Pro pořádek zopakuji výklad Pána Ježíše onoho podobenství o rozsévači. Jde o druhy nitra lidí. A nejde tu jen o to, že jeden je takový a jiný zase makový (to tak u nás lidí platí), ale že to má vliv na to, co to s námi dělá, když čteme Boží slovo v Bibli nebo ho slyšíme. Nebylo by to pro nás tak důležité, kdyby to nemělo důsledky pro naši pozemskou časnost, ale hlavně pro věčnost.

  1. První druh půdy je ušlapaná pěšinka. Takový člověk slyší, ale slovo naráží na cosi tvrdého. Ušlapaná

cesta, tvrdé srdce. O tom Ježíš jinde mluví také. Je to lidské nitro nechráněné před dlouhým a trvalým působením Zlého. Ale i ta ušlapaná pěšinka byla původně kyprou úrodnou zemí. Může se proměnit v ušlapanou zem dlouhodobým přehlušováním svědomí. Jestli chceš mít tvrdé srdce, tak nic tzv. „neřeš“; jdi si za svým, snaž se prosadit, na milosrdenství a odpuštění ani nepomysli, vůbec se nezabývej principy Božího království. Jakýkoliv náznak charakterové měkkosti rázně odmítni. (Je to vážná věc, ale jen pro ilustraci takový šibeniční vtípek: Přijde za rabínem muž s otázkou, jak by mohl zbohatnout jako „tamten“? Rabbi, co mám dělat? A odpověď rabína je překvapující: buď člověkem bez skrupulí; jdi si tvrdě za svým. Když bude třeba, podváděj, lži, neměj s nikým slitování, odírej lidi. A tak to dělej 9 let. A muž se ptá: „A co potom?“ Rabín: „Jaké potom? Pak už ti to ani nepřijde.“) Zlý potřebuje nějaký čas a příležitost, aby tvé nitro dokonale vyplel od všeho božího. Negativně v tom pomáhá předsudek, nepoučitelnost, nemorální charakter a nemorální způsob života. Ale my přece víme, jak své nitro chránit, že?!!

  1. Druhý druh půdy je mělká zem na skále. Jedním slovem: povrchnost. Dobrá zem, ale mělká.

Všechno za krátký čas uvadne. Myslím, že víc posluchačů Božího slova – křesťanů je těch, kdo v neděli (nebo ve všední den ráno či kdykoliv jindy) s radostí a přitakáním přijímají Boží slovo, ale ouha!, je to povrchní. Pokaždé, když Boží slovo přijímáme především emocionálně, je to povrchní. Pozná se to podle toho, kolik ze slyšeného slova převedeme do našich činů. Postupně posluchači Božího slova hrozí nebezpečí, že si řekne: „Tak tohle znám, toto také, ….“. To je to mastné kachní peří z minulé neděle!!! Jistě znáte historku o kazateli, který kázal několik týdnů v neděli stejné kázání. Na dotaz, proč tak káže pořád to samé, odpověděl, že to musí opakovat, protože posluchači se podle toho nezařídili. Pronásledování pro slovo – to nemusí být nic dramatického; stačí, že je to nepohodlné. Nejsme v Severní Koreji! Bohu díky!! Nepohodlné je se podle slova zařídit – to je asi většinou to naše pronásledování pro to slovo v této době.

  1. Další druh půdy lidského nitra je zaplevelené nitro. Tedy: jsou tam věci, které si dělají na člověka

nárok a on už nemá dostatek sil ubránit to věčné, Boží. SNC uvádí výrazy daleko civilnější: „záležitosti každodenního života a touha po lepším hmotném zajištění“. Je to vlastně celospolečenský problém. Zajímá nás výše hrubého domácího produktu, protože ten lze poměrně snadno exaktně vyčíslit. Ale co ty obtížněji vyjádřitelné hodnoty? Z těch snadněji dosažitelných čísel to může být třeba počet vězňů na 100.000 obyvatel? Nebo počet narozených dětí mimo manželství, počet potratů na jedno narozené dítě, výše zadluženosti obyvatel naší země, počet nařízených exekucí, počet osobních bankrotů, atd. Pak jsou ovšem hodnoty, které v číslech vůbec vyjádřit nejde. Vypůjčil jsem si kdysi něco od pana prezidenta Václava Havla: „Zajímavé je, že naše civilizace dobře ví o bezpočtu nebezpečí, které se nad ní vznášejí, svědčí o tom mnohé chytré knihy, které vycházejí. Lidstvo tedy dobře ví, co by mělo dělat a nedělá to. …. Je nám neustále předkládáno, že měřítkem našich životů, včetně lidského štěstí, má být neustálé zvyšování hrubého domácího produktu. Ale proč se má zvyšovat, když víme, že převaha kvantity nad kvalitou je nejen zbytečná, ale i nebezpečná. … Není vyloučeno, že lidstvo musí prožít své katastrofy, aby se vzpamatovalo, protože žijeme v první ateistické civilizaci, a nejsme, abych tak řekl, patřičně metafyzicky zakotveni.“ (Zpravodaj VoZP 2011, str. 14 a 15.) On byl filozof, nebyl křesťan. Nevěděl asi o znovuzrození…

  1. A jsme u dobré ornice, u dobré půdy našeho nitra. Dávejte pozor, jak o ní mluví Ježíš: Dobrá ornice

představuje srdce člověka, který slyší Boží poselství, rozumí mu a nechává působit jeho životodárný vliv. Užitek z toho je mnohonásobný, u někoho menší, u jiného větší. SNC

Tady obyčejně kázání končívají, ale já vás chci pozvat k pohledu, jak na to. A je to podle začátku 8. kapitoly Pavlova dopisu do Říma.

Potřebuješ, aby v tobě žil Boží duch. Potřebuješ se obrátit a znovuzrodit. Nestačí žít podle staré přirozenosti. Obrácení a znovuzrození je proces, který si nemůžeš přivodit sám sobě. Nepřivodíš si ho žádnou křesťanskou aktivitou a svým snažením. Nemůžeš se rozhodnout, že teď začneš víc věřit, …Abych se přiznal, u některých křesťanských aktivit mám otázky, nakolik je to vzplanutí citů a lidského chtění. Můžeš mu jít ale naproti tím, že odstraníš všechny překážky Božímu jednání ve svém životě. I tady zní Ježíšovo: musíte se narodit znovu. Ale pozor: není to jednorázový proces. (To říkám pro všechny, co už se narodili znovu!!) Obrácení je stálý proces: vděčnost za Boží milost, že nás zachránila Ježíšova oběť na kříži. Stálá inventura, jestli mám pořád stejný vztah k Ježíši a jestli se mnou Boží slovo něco dělá. Narození nového člověka provází dar nové mysli. Hospodin ústy Izajáše říká: „V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.“ To mělo své souvislosti v dějinách Izraele… Obrácení a znovuzrození člověka je dynamická skutečnost. (Rozdíl mezi statikou a dynamikou!!!) Teprve potom můžeš dobře a správně slyšet, rozumět a uvádět do života.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovolte mi osobní zkušenost: Když jsem přišel do průmyslovky do Plzně, bydlel jsem na podnájmu s vysokoškolákem, baptistou z Moravy. A věděl jsem, že křesťan si pravidelně čte Bibli. On to tak dělal. Byl jsem pod tlakem, abych otvíral a četl Bibli. Myslel jsem, že u toho umřu. I když jsem byl vychovaný na Kralickém překladu, byla to fuška a dlouho mi to nevydrželo. Ale to se po znovuzrození o 22 let později úplně změnilo!!! Slovo v Bibli se mi začalo otvírat a mluvit ke mně.

Moje vize nikdy nebyla, že budu kázat a povedu nějaké křesťanské společenství. Já měl nadání na organizaci a správu majetku. Do té doby, než si mne Pán Bůh zvláštním způsobem povolal.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nekřičí tu i odtud, z našeho tématu, na nás ten obrovský rozpor mezi tím, co víme a co děláme? Proč to tak je? Je to zápas mezi starým a novým člověkem, který probíhá i ve znovuzrozených lidech. Naše „tělo“ něco chce. Působí to hřích v naší staré přirozenosti. Ale není to neměnné!!! Proto Ježíš přišel, aby nejen odsoudil hřích, tam, kde nejvíc působí: v naší lidské přirozenosti, a aby nám dal i svého Ducha, kterým můžeme své „tělo“ a jeho požadavky korigovat správným způsobem. Přirozený člověk nemá Boží věci v lásce; jsou pro něj nepříjemné a nepřijatelné. Přirozený člověk na Boží požadavky, které jsou sice pro něj dobré a ochraňující, říká, že jsou nemožné. Proto Ježíš mluvil k zástupům často v obrazech, aby ti, kdo nejsou ochotni přijímat, nepřijali a ti, kteří jsou ochotni přijímat, aby viděli a slyšeli.

Závěr: Člověk/dobrá půda: slyší, rozumí, nechává působit.

Slyšet slovo = číst ho nebo slyšet. Děláte to? Je to rozhodnutí vaší vůle, je to i vašich otázka priorit. Neříkejte mi na to žádné „ale“.

Rozumět slovu = nová mysl ve vás to zařídí. To je Boží věc. A Boží milost.

Nechat působit životodárný vliv slova ve svém životě; k tomu ti pomůže svatý Duch, tvoje svědomí a Boží moc, když jí nebudeš cokoliv stavět do cesty.

Apoštol Pavel říká: „Patříte-li Kristu, nemůže to být jinak.“Ř 8,10. Amen.

Slovo vyslání: Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 1 P 1,13

Požehnání: Kéž vás provází milost našeho Pána Ježíše Krista. Boží láska a jeho svatý Duch ať vás naplňují. 1k 13,13 SNC

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2023 ECM Plzeň 1 - Lochotín