EN | CZ 

Oznámení 2022-12-10

Oznámení na Ne 11. prosince 2022 (http://lochotin.umc.cz/)

Iz 35,1-4a; L 1,46-47; Mt 11,2-6; Jk 5,7-11 (ČSP): Pán přijde! Trpělivě čekejme na příchod Pána.

 • Sbírka je na pomoc Ukrajině. Přispívat můžete i QR kódem na kasičkách. Minule se na sociální fond vybralo 2260 Kč. Děkujeme i za dary došlé na účet farnosti. Za týden bude sbírka na misijní fond ECM v Evropě.
 • Nedělní bohoslužby v kostele každou neděli od 9.30 h. Besídka pro děti začíná po úvodním bloku. Dnes se besídka nekoná z důvodu rodinné bohoslužby.
 • Ke společnému modlitebnímu setkání každou neděli od 8.45 h zve Štěpánka Kuchynková do kanceláře.
 • Dětský venkovní klub na Vinicích se při dobrém počasí bude konat ve středu 14.12. od 16 h.
 • Plyšové kozy potřebujeme pro naše mateřské centrum, kdo byste mohl darovat?
 • V neděli 18.12. v 18 h proběhne modlitební a žehnající shromáždění, ve kterém vstoupíme před Pána s chválou a na základě promluvení Písma o daru spásy - daru života beze strachu, v uctívání a v prorocké svědecké službě. Budeme Pánu naslouchat, přinášet mu prosby a žehnat si na základě Božího promluvení. Pojďme dát Pánu najevo svá očekávání, důvěru a touhu po požehnání.
 • Denní čtení je na stolku za 90,- Kč. Peníze prosíme do obálek a kasičky ve zdi. Pozor – kdo jste si už kupoval Denní čtení, zkontrolujte strany 129-132, u některých výtisků chybí. Ty, co jsou na stolku, jsou vpořádku.
 • Živý betlém budeme pořádat 24.12.2022 v 15 h. Prosíme účastníky, aby se dostavili v čase 14.15-14.30 h.
 • Proběhl projekt Krabice od bot (dárky pro potřebné děti) – děkujeme organizátorce Magdě Škaloudové i všem, kteří přiložili ruku k dílu.
 • Vyšel časopis Slovo a život. Pro předplatitele Život víry.
 • Redakční rada metodistického čtvrtletníku Slovo a život prosí o vyplnění krátké elektronické ankety: Odkaz na dotazník: https://forms.gle/pUa7apQam2t3BDrDA.
 • O třetí adventní neděli jsme zvaní i na Stromkobraní 18.12. od 14 h na Svidnou.
 • Časopis Anténa – zpravodaj křesťanského Trans World Radia najdete i s rozpisem vysílání na stolku.
 • Prosíme o přinášení Novoročních veršíků do kanceláře.

Na nástěnce: Plzeňská jednička s upoutávkou na naše Dětské kluby / Duchovní cvičení pro muže / Prohlášení Valného shromáždění Ekumenické rady církví k válce na Ukrajině a k situaci ukrajinských uprchlíků.docx / Pastýřský list superintendentky po CC CSE 2022 (oba dokumenty v elektronické příloze oznámení z 27.11.) / Online tréninky Mosty k lidem (www.mostyklidem.cz) uzávěrka přihlášek 9.1.

Adventně vánoční akce 2022 v našem kostele

11. 12. / 9.30 / Vánoční rodinná bohoslužba

17. 12. / 10.00 / Vánoční dílnička (pavla.balousova@volny.cz)*

18. 12. / 18.00 / Modlitební a žehnající shromáždění

24. 12. / 15.00 / Živý Betlém

24. 12. / 21.00 / Štědrovečerní bohoslužba

25. 12. / 10.00 / Boží hod vánoční (s Večeří Páně)

1. 1. / 10.00 / Bohoslužba s obnovou smlouvy (s Večeří Páně)

8. 1. / 9.30 / Bohoslužba Zjevení Páně (s Večeří Páně)

* nutná registrace předem

Přílohy

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2023 ECM Plzeň 1 - Lochotín