EN | CZ 

Kázání 2024-03-17

18. Března 2024

Neděle 17. 3. 2024, Pavel Wittner

Ž 51,9-14; Jr 31,31-34; J 12,20-26; Mi 6,8: Chodit s Bohem. Jak?


Micheáš 6:8 Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Chodil se svým Bohem.

Bible používá různé výrazy pro tuto činnost.0 (odkazy) Kromě

„chodit se svým Bohem“ (Henoch Gn 5,22), měli Izraelci

„chodit po jeho cestách“ (Dt 10,12), král Chizkijáš se modlí, že

„chodil před ním“ (2 Kr 20,3), ale i Abraham (Gn 17,1)...

Jedná se o jeden a týž výraz. Možná bychom ho mohli nahradit spojením „žít podle Boží vůle“, „budovat vztah s Bohem“, „praktikovat víru v Boha“… ale zůstaňme u chození. Před týdnem jsme děti tady na bohoslužbě požádali, aby nám řekly, kde se jejich rodiče setkali poprvé – vzpomenete si, jaká místa prvního setkání byla uváděna? dozvěděli jsme se že u známých na večeři, na semináři, ve škole, na křižovatce, na rekreačním pobytu, na křesťanské konferenci… pravděpodobně k tomuto prvnímu setkání došlo ještě před tím, než spolu ta dvojice začala chodit. Chodit – rozuměj „více se poznávat a směřovat ke společnému životu po svatbě“.

Otázka asi na současnou mládež: 0 lze v dnešní době začít s někým chodit bez prvotního fyzického setkání? (počkat na odpovědi) Vlastně to je náš případ jako křesťanů.

0 V tomto týdnu jsem v tramvaji vyslechl rozhovor dvou mladých slečen, kdy si povídaly o kamarádce, která měsíc bydlela s přítelem se vším všudy, ale on jí pak opustil, protože ho podváděla. Smutné. Ale zřejmě běžné. „Chodit“ v současné době znamená asi „žít naplno s tím, že pokud mi to projde, budu si žít naplno s dalšími“. Důsledkem toho je ale jedno zranění za druhým, křehké vztahy, rozchody… Chození z důvodu „abych zjistil, zdali nám to spolu půjde“ je od základu špatně. Toto „chodit“ napíšeme s malými písmeny, abychom to odlišili od jiného CHODIT. Přestože jsem měl v mládí jasnou představu, že intimita patří do manželství a nedovolil bych si ve vztahu jít za určité hranice, už jenom moje „chození s nesměřováním ke společnému životu po svatbě“ a následný rozchod způsoboval šrámy – u mne i u té dívky, se kterou jsme se rozešli.

Bůh zve a nabízí jiné CHOZENÍ. On se rozhodl, že s námi bude CHODIT 0. A chce, abychom se také my rozhodli CHODIT s Ním. Tím Božím důvodem není „lépe nás poznat“, protože Bůh nás zná dokonale. Tím důvodem je svatba – tedy začátek manželské smlouvy, jak o ní z Jeremjáše četla Elen. Událost, skrze kterou Bůh vstoupí do manželství s námi a spolu budeme moci zažívat plnou intimitu. Podobně z naší strany – když se rozhodneme chodit s Bohem, nemá tím důvodem být „zkusím to“, „uvidím, jak to půjde“, kdyžtak mohu kdykoli ze vztahu odejít (to by totiž bylo chodit s malými písmeny) ale máme se rozhodnout CHODIT s Bohem tzn: „chci mu patřit“, „chci s ním jednou žít naplno“, „chci s ním být nerozlučná dvojice“.

V mém případě s mojí drahou manželkou jsme se poprvé setkali na tzv. předmanželském semináři. Tehdy bylo ve sboru hodně mladých, někteří spolu chodili už delší dobu, možná pomýšleli na svatbu, jiní si jenom na někoho mysleli a přišli. Jako my dva s Jitkou. Každý z nás si myslel na někoho jiného. Já jsem byl zvyklý ve škole sedět vepředu, což v tom kostele bylo kousek od vstupních dveří, Jitka přišla po začátku a vedle mne bylo místo. Ale že budeme spolu chodit jsme se rozhodli až po více než 5 letech od tohoto úplně prvního setkání. Bylo to rozhodnutí chodit spolu ve smyslu „více se poznávat a směřovat ke společnému životu po svatbě“. Vybavuji si překvapení, když Jitka okamžitě zaujala postoj „budeme plánovat společně“. Takže hned příští víkend jsme se spolu zúčastnili výpravy, na kterou jsem původně měl jet bez ní. Trávit spolu čas. Rozhodovat se společně. Mít toho druhého plnou hlavu. Čas chození.

I o Pánu Ježíši můžeme směle říci, že chodil s Bohem. Znal Boží slovo, rozmlouval s ním, trávili čas společně. Ježíš svého Otce miloval a naopak. Konal Boží vůli. Bylo to na něm vidět. „Kdo vidí mne, vidí Otce“ řekl Filipovi (J 14,9).

0 Už jsi se rozhodl začít chodit s Bohem? Bůh pro to udělal vše, abys mohl. Poslal svého Syna, aby za nás položil život a vzkřísil ho. Aby nám mohlo být odpuštěno to špatné, co děláme, a abychom mohli začít směřovat k tomu plnému propojení s Bohem. Nejdřív ale musíme „spolu s Bohem chodit“. Začít vztah. Jako žalmista – pokáním: zbav mne hříchu a budu čistý.

Co znamená „chodit s Bohem“? Jak se „více poznávat a směřovat ke společnému plnému životu“?

0stopa Pomůžeme si obrázkem stopy, která má pět prstíků a zdůrazníme některé pomůcky

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2024 ECM Plzeň 1 - Lochotín