EN | CZ 

za_stavení

Články víry, jejich biblické a vyznavačské pozadí

Dovolujeme si Vás pozvat na společné povídání o tzv. článcích víry, které jsou základem metodistické věrouky. Pomocí nich se budeme zabývat základy křesťanské víry, hledat co je důležité a jak křesťanské vyznávání vzkříšeného Krista reaguje na vývoj společnosti.

10.3. Vyznání víry

24.3. Hřích a hříšnost

7.4. Svobodná vůle

21.4. Milost a skutky

5.5. Církev jako událost

19.5. Svátosti a obřady

2.6. Vztah ke světu

16.6. Posvěcený život

Každou sudou neděli – březen až červen 2019.

Vždy od 18 hodin, Bolevecká náves 2

Evangelická církev metodistická


Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2019 ECM Plzeň 1 - Lochotín