EN | CZ 

Oznámení 2021-11-19

Oznámení na Ne 21. listopadu 2021

Př 3,7; Žalm 49; Jb 28, 20-28; Jk 3, 13-18; Mt 11, 16-20. Téma kázání: Šťastný život a moudrost shůry

 • Připomínáme si 25. výročí založení naší farnosti. Z důvodu zhoršující se Covid situace se nebude konat sborový oběd ani následné setkání s komponovaným programem.

 • Dnešní sbírka je na sborový provoz, minulá pro církevní fond Conexio a pro misii v Evropě vynesla 1573 Kč. Děkujeme i za dary došlé na účet.
 • Nedělní bohoslužby v kostele každou neděli od 9.30 h za dodržení platných opatření (rozestupy 1,5 m, respirátory, dezinfekce – od 25. 10. je to povinnost ve všech vnitřních prostorech). Besídka pro děti začíná po úvodním společném bloku chval a modliteb.
 • Modlitební hodiny jsou každou neděli od 18 h přes SKYPE:https://join.skype.com/…b5M
 • Biblické hodiny se konají po 14 dnech od 18 hodin přes SKYPE. V osmi večerech otevíráme téma skutků duchovního milosrdenství. Příští: 24. 11. 2021. Odkaz: https://join.skype.com/pu6by8n0BUhX
 • Biblická Za_stavení na téma Kázání na hoře jsou ve Čt/14 dnech od 18 h. Info na webu. Nejblíže: 2.12.2021. Odkaz na SKYPE: https://join.skype.com/…iOb (je uveden i na webu)
 • Víkendovka pro dorost 12-15 let se koná v Jihlavě 3. – 5. 12. Pořádá tým dorostového tábora ECM. Termín přihlašování: do 25. 11. 2021 na ecm.tabor@gmail.com
 • Červená středa 24. 11. 2021 (připomenutí pronásledovaných pro víru) bude v našem sboru realizována nasvícením kostela červenou barvou. https://www.cervenastreda.cz/ Zároveň jsme zváni na ekumenickou akci – modlitební průvod od katedrály do Františkánské v 17 h.
 • Vánoční vyrábění pro děti (Dílnička) připravovaná Kvítkem na 18. 12. se z důvodu Covidu konat nebude.
 • Manželům Maržencevovým se 4. 11. narodil syn Viktorek. Přejeme Boží požehnání!
 • Kurz základů křesťanské víry „Pozvání k naději“ probíhá ve Čt/14 dní od 18 h v kostele. Nejblíže: 25.11.2021
 • Setkání besídkářů bude dnes po bohoslužbě. Po skončení setkání budeme bourat trampolínu.
 • Vyšla Polnice a pro předplatitele dorazil Život víry
 • Denní čtení na 2022 je za 90,- Kč k dispozici na stolku. Krátká zamyšlení na každý den. Označené obálky s penězi můžete dávat do kasiček na sbírku nebo kasičky ve zdi.
 • Dobrá setba 2022 s evangelizačním čtením na každý den je k dispozici pro vaše známé. Za výtisky pro vaši potřebu prosíme o příspěvek 80 Kč/ks do kasičky ve zdi.
 • Letáčky BTM dorazily. Kdo jste si objednali, jsou k vyzvednutí.
 • Dětské venkovní kluby se opět rozběhly na Vinicích u dětského hřiště ve Strážnické ul. Budou pokračovat po 14 dnech – vždy St od 16 h. Nejbližší:24. 11., když to umožní počasí a opatření.
 • Veronika Maržencevová nabízí kulisy Betléma bez postaviček. Betlém je dřevěný a měří zhruba 2x1 metr. Vnitřní strana je z látky kterou pokrývají hvězdičky které svítí. Svítí i kometa která je přímo v čele betlému. Ze tří stran kolem betlému jsou místa k připevněn čerstvých větviček a také andílku ze sádry. Betlému se budou zbavovat kvůli novému členu rodiny. Postavičky si nechávají. Jedná se o konstrukci a doplňky kolem. Fotografie byly součástí oznámení z 24.10. a 31.10.
 • Adventní pozvánky na sborové akce jsou k dispozici, pozvěte vaše známé. Přehledně na webu: lochotin.umc.cz/advent_vanoce
 • Staré audiokazety nabízí zdarma manželé Noví. Jsou v chodbě na parapetu.
 • Výročí křesťanské taneční skupiny Paprsek. Dne 16. 11. 2021 uplynulo 25 let od prvního tréninku. Dita Abrahamová poslala dvě prezentace a děkuje za podporu. Odkazy:

prezentace rok 2012 https://youtu.be/xvVcyjIaCkg

prezentace rok 2014 https://youtu.be/KNBS1lZ-S8I

 • Vánoční koncert skupiny Fila se skupinou Trebint z Brna 11. 12. 2021 od 19:00 h - v Církvi bratrské na Doudlevecké
 • Zpravodaj TWR (křesťanského vysílání Rádio 7) je k dispozici s aktuálním rozpisem pořadů. www.radio7.cz
 • O donesení vánočního cukroví prosíme na rozsvícení stromku 28. 11. 2021.

Přílohy

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2021 ECM Plzeň 1 - Lochotín