EN | CZ 

Oznámení 2019-05-24

Oznámení na neděli 26. května 2019

Sk 16, 9-15; Ž 67; Zj 21, 10.22 - 22, 5; J 14, 23-29: Poznávat smysl pravdy - žít pravdu.

 • Dnešní sbírka je na provozní potřeby sboru. Před týdnem se sebralo 1166,- Kč. Děkujeme i za dary na účet.
 • Dnes večer je Modlitební hodina od 19 hodin.
 • Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do Noci kostelů a Evropského dne sousedů a dne dětí.
 • Na stolku jsou podpisové archy na podporu stavby františkánského kostela na Lochotíně. Jeden arch je pro lidi z městského obvodu Plzeň 1 (Lochotín) a druhý pro ostatní. Prosíme, chcete-li, zapište se na správný arch dnes. Po bohoslužbách budou archy odneseny františkánům.
 • Ve středu jsme zvaní na biblickou hodinu.
 • Jsou vyhlášené dvě účelové sbírky – na rekonstrukci kuchyně (variabilní symbol 177) a výměnu kotlů (variabilní symbol 199). Požádali jsme Radu oblasti o osvobození těchto sbírek od repartic. Pokud červnové jednání Rady toto odsouhlasí, nebudeme z těchto příjmů odvádět 10 % na Ústředí ECM, ale celou částku budeme moci použít.
 • Večer modliteb a chval bude v pátek 31.5.2019 od 18 hod. Zváni jsou všichni i děti.
 • O víkendu 7.-9.6.2019 se v našem sboru bude konat druhé víkendové soustředění účastníků dvouletého kurzu „S dětmi na cestě víry“. Prosíme ochotné o buchtu na sobotní odpoledne a přípravu cca 20 baget na cestu v neděli. Dejte vědět Pavlovi W.
 • Letniční bohoslužby 9.6.2019 proběhnou na Košuteckém jezírku. Sbírka bude na podporu misijních projektů ECM v ČR.
 • Závěrečné představení sezóny taneční skupiny Paprsek se bude konat 15.6. v 17.30 h v KD Šeříkova. Vstupné lze zakoupit přes rezervační portál Plzeňská vstupenka. Připravuje se tanečně ztvárněný příběh "Vyvedení Izraelců z
  Egypta". Celé představení má vyjádřit „poděkování Bohu za svobodu, kterou máme, poděkování za to, že můžeme nejen svobodně tančit, ale hlavně svobodně žít“.
 • Jsme zvaní na slavnostní bohoslužbu do Slaného 16.6. v 10 h u příležitosti 90 let od otevření Husova domu ECM. Farář s rodinou se zúčastní. Zájemci, můžete se přidat se svými auty. Máte-li místo, nabídněte ho dalším.
 • Informacea přihlášky na sborovou dovolenou na Poušti jsou na stolku nebo na www.lochotin.umc.cz/poust
 • Na Poušti třeboňské farnosti 27.7. - 3.8. 2019 jsou ještě volná místa. Jsme zvaní. Další info na nástěnce.
 • Efektivní vyučování dětí 1 se pro služebníky dětem bude konat 13.-14.9., 27.-28.9. a 11.-12.10.2019. Přihlašování na: www.detskamisie.cz/hlavni/prihlaska-evd-1/
 • Chrástochor u nás vystoupí v neděli 23.6. 2019 v 18 h. Délka vystoupení cca 45 min s pestrým písňovým repertoárem. Výtěžek benefice bude věnován Sociální rehabilitaci SKP Plzeň.
 • Rekonstrukce kuchyně proběhne v termínu 1.-4.7.2019. Přípravné práce proběhnou ve 2. polovině června.
 • Besídka přes prázdniny je zajištěna na téměř všechny neděle - kromě 7.7. a 4.8. Kdo byste byl ochoten mít program pro děti, dejte vědět Pavlovi Wittnerovi.
 • Pro dorosťáky 12-15 let se připravuje KING'S CAMP XL (K)NIGHTS – 5 večerů společných zážitků 22.-26.7.2019. Info na: www.kvitekplzen.cz.
 • Další info na nástěnce nebo v deskách na stolku před kanceláří: Sedmikrásky / Informace o kurzech na Poušti / Dopis biskupa ke Generální konferenci 2x …
 • Data:9.6. Letnice; 15.6. Paprsek; 16.6. Slané; 23.6. Rodinná bohoslužba; 23.6. Chrástochor; 27.7.-3.8. Kola; 3.-10.8. Sborová Poušť; 22.-25.8. United

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2019 ECM Plzeň 1 - Lochotín