EN | CZ 

Oznámení 2019-04-05

Oznámení na neděli 7. dubna 2019

Iz 43, 16-21; Ž 126; Fp 3, 4b-14; J 12, 1-8: Vystihovat potřebu chvíle.

 • Dnešní sbírka je na provozní potřeby sboru. Sbírka 31.3. vynesla 1548,- Kč. Děkujeme i za dary na sborový účet.
 • Dnes po bohoslužbách bychom postavili trampolínu. Pomocníci jsou vítaní.
 • Dnes večer je biblické Za_stavení od 18 hodin. Materiál pro dnešní setkání je na webu sboru.
 • V pondělí je pravidelné čtení Bible v angličtině v 18.30 h.
 • Ve středu jsme zvaní na biblickou hodinu od 9.30 h.
 • V čtvrtek se konají kurzy základů křesťanství od 18 hodin. Modleme se za účastníky, obsah…
 • Velikonoční sborové akce jsou na letáčcích na stolku i na internetu – Tvořivé posezení 14.4. od 15 h (nutno se přihlásit na: rohovska1dana@seznam.cz), za Zelený čtvrtek jsme zvaní do Maranathy ke společné bohoslužbě obou sborů od 18 hodin, Velkopáteční čtení pašijních textů 19.4. od 18 hodin, Vigilie na Bílou sobotu 20.4. od 22 h.Dostáváme nabídku přispět realizací nějaké služby k velikonočnímu společenství při bohoslužbách. Můžeme si vybrat svůj úkol spolu s malým dárkem. Popis úkolu i dárek si vytáhněte z desek pro Velký pátek, pro Bílou sobotu. Nejvíce je potřeba ochotných čtenářů (pro pašijní příběh a pro biblické čtení).
 • Čtení Bible na veřejnosti u Branky na Zelený čtvrtek se koná od 14 do 20 h. Naše sborová hodina je v 15-16 h. Přihlašování je na: http://ctenibible.3pe.cz/ nebo řekněte P. Wittnerovi.
 • Na Velikonoční pondělí 22.4.2019 jsme zvaní na Svidnou ke Škaloudovým od 14 hodin.
 • Libuška Weinerová zve mladé 23-40 let na Velikonoční pobyt na faře ve Velkých Hamrech. Informace na nástěnce.
 • Modlitebně postní řetězec v době předvelikonočního půstu pořádáme v době od popeleční středy 6.3. do bílé soboty 20.4.2019. Modlitebně postní lístky jsou k dispozici na stolku. Tabulka pro zapisování je na nástěnce.
 • Letáčky Brněnské tiskové misie velikonoční jsou k dispozici pro vaše známé na stolku u kanceláře.
 • Rádio 7 (křesťanské vysílání) zaslalo nový rozpis pořadů platný od 1.4.2019. Zájemcům můžeme v kanceláři nakopírovat.
 • Komise pro práci s dětmi a dorostem ECM má v úmyslu do konce června 2019 připravit seznam okruhů a témat vhodných k vyučování dětí na besídkách. Kdo byste chtěl v této přípravné krátkodobé pracovní skupině pracovat (formou mailové korespondence), sdělte P. Wittnerovi. Je to důležitý projekt, máme možnost se do něj zapojit.
 • Elektronický předzápis do obou křesťanských tříd Mateřské školy kardinála Berana bude spuštěn od 15.4. do 30.4. na stránkách www.elektronickypredzapis.cz.
 • Informacea přihlášky na sborovou dovolenou na Poušti jsou na stolku nebo na www.lochotin.umc.cz/poust
 • Informace z nominačního výboru: hledají se služebníci do těchto služeb: Farní vedoucí laiků, člen kárné komise, členové nominačního výboru (2-3), služebník v čajovně, zvukař, kronikář, vedoucí rybářů, překladatel jednoduchých dopisů adoptovaným dětem ( v AND). Všichni členové sboru jsou zváni do těchto i ostatních služeb.
 • Wycliffovi překladatelé Bible pořádají kurzy STS - induktivní studium bible - formou rozhovoru (inspirace a pomoc pro evangelizační rozhovory, vedení skupinek, kázání i rodinná ztišení). Termíny: Praha 17. - 19. 5. a 24. - 26. 5. (dva víkendy). Smilovice 24. - 28. 6. 2019. Bližší informace na letácích na stolku nebo na http://www.wycliffe.cz/sts/kurzy-sts-2019/
 • Efektivní vyučování dětí 1 (organizuje Dětská misie v našem sboru) se pro služebníky dětem (besídkáře, pomocníci Dětských venkovních klubů…) bude konat 13.-14.9., 27.-28.9. a 11.-12.10.2019. Přihlašování na: www.detskamisie.cz/hlavni/prihlaska-evd-1/
 • ECM pronajímá byt v Sukově 2, 1+1. Informace: Obršlíková 734285081.
 • Přihlášky na tábory Kvítku jsou na: www.kvitekplzen.cz. S rezervací neotálejte, volných míst ubývá.
 • Další info na nástěnce nebo v deskách na stolku před kanceláří: Semikrásky / Objevujeme zapomenuté osobnosti 2.4. / Počernická kopačka 4.5. / Cesta do Emaus pro muže a ženy 8.-11.5. / Informace o kurzech na Poušti / Poselství biskupa ke Generální konferenci 2x / …
 • Data: 14.4. Předvelikonoční posezení od 15 h; 19.4. Pašije od 18 h; 20.4. Vigilie od 22 h; 29.- 31.3. Gospel víkend v Maranatě; 31.3. Farní konference; 24.5. Noc kostelů; 25.5. Evropský den sousedů; 9.6. Letnice; 23.6. Rodinná bohoslužba; 27.7.-3.8. Kola; 3.-10.8. Sborová Poušť; 22.-25.8. United

Přílohy

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2019 ECM Plzeň 1 - Lochotín