EN | CZ 

Oznámení 2019-03-29

Oznámení na neděli31. března 2019

Jz 5, 1-15; Ž 32; 2K 5, 16-21; L 15, 1-3.11b-32. Káže: superintendent Petr Procházka.

 • Dnešní sbírka je na provozní potřeby sboru. Sbírka 24.3. vynesla 1989,- Kč. Děkujeme i za dary na sborový účet.
 • Dnes po bohoslužbách je Farní konference.
 • Dnes večer je Modlitební hodina od 19 hodin.
 • V pondělí je pravidelné čtení Bible v angličtině v 18.30 h.
 • Ve středu jsme zvaní na biblickou hodinu od 9.30 h.
 • Ve středu je uzávěrka Polnice.
 • V čtvrtek se konají kurzy základů křesťanství od 18 hodin. Modleme se za účastníky, obsah…
 • Velikonoční sborové akce jsou na letáčcích na stolku i na internetu – Tvořivé posezení 14.4. od 15 h (nutno se přihlásit na: rohovska1dana@seznam.cz), Velkopáteční čtení pašijních textů 19.4. od 18 hodin, Vigilie na Bílou sobotu 20.4. od 22 h.
 • Čtení Bible na veřejnosti u Branky na Zelený čtvrtek se koná od 14 do 20 h. Naše sborová hodina je v 15-16 h.
 • Na Velikonoční pondělí 22.4.2019 jsme zvaní na Svidnou ke Škaloudovým od 14 hodin.
 • Libuška Weinerová zve mladé 23-40 let na Velikonoční pobyt na faře ve Velkých Hamrech. Informace na nástěnce.
 • Informacea přihlášky na sborovou dovolenou na Poušti jsou na stolku nebo na www.lochotin.umc.cz/poust
 • Modlitebně postní řetězec v době předvelikonočního půstu pořádáme v době od popeleční středy 6.3. do bílé soboty 20.4.2019. Modlitebně postní lístky jsou k dispozici na stolku. Tabulka pro zapisování je na nástěnce.
 • Informace z nominačního výboru: hledají se služebníci do těchto služeb: Farní vedoucí laiků, člen kárné komise, členové nominačního výboru (2-3), služebník v čajovně, zvukař, kronikář, vedoucí rybářů, překladatel jednoduchých dopisů adoptovaným dětem ( v AND). Všichni členové sboru jsou zváni do těchto i ostatních služeb sboru.
 • Wycliffovi překladatelé Bible pořádají kurzy STS - induktivní studium bible - formou rozhovoru (inspirace a pomoc pro evangelizační rozhovory, vedení skupinek, kázání i rodinná ztišení). Termíny: Praha 17. - 19. 5. a 24. - 26. 5. (dva víkendy). Smilovice 24. - 28. 6. 2019. Bližší informace na letácích na stolku nebo na http://www.wycliffe.cz/sts/kurzy-sts-2019/
 • Efektivní vyučování dětí 1 (organizuje Dětská misie v našem sboru) se pro služebníky dětem (besídkáře, pomocníci Dětských venkovních klubů…) bude konat 13.-14.9., 27.-28.9. a 11.-12.10.2019. Přihlašování na: www.detskamisie.cz/hlavni/prihlaska-evd-1/
 • ECM pronajímá byt v Sukově 2, 1+1. Informace: Obršlíková 734285081.
 • Přihlášky na tábory Kvítku jsou na: www.kvitekplzen.cz. S rezervací neotálejte, volných míst ubývá.
 • Další info na nástěnce nebo v deskách na stolku před kanceláří: Semikrásky / Objevujeme zapomenuté osobnosti 2.4. / Počernická kopačka 4.5. / Cesta do Emaus pro muže a ženy 8.-11.5. / Informace o kurzech na Poušti / Poselství biskupa ke Generální konferenci / …
 • Data: 14.4. Předvelikonoční posezení od 15 h; 19.4. Pašije od 18 h; 20.4. Vigilie od 22 h; 29.- 31.3. Gospel víkend v Maranatě; 31.3. Farní konference; 24.5. Noc kostelů; 25.5. Evropský den sousedů; 9.6. Letnice; 23.6. Rodinná bohoslužba; 27.7.-3.8. Kola; 3.-10.8. Sborová Poušť; 22.-25.8. United

Přílohy

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2019 ECM Plzeň 1 - Lochotín