EN | CZ 

Oznámení 2019-03-22

Oznámení na neděli 24. března 2019

Iz 55, 1-9; Ž 63, 1-8; 1K 10, 1-13; L 13, 1-9: Když chybí ovoce.

 • Dnešní sbírka je na provozní potřeby sboru. Sbírka 17.3. vynesla 1594,- Kč. Děkujeme i za dary na sborový účet.
 • Dnes po bohoslužbách je setkání k rozpočtu na 2019.
 • Dnes večer je Biblické zastavení od 18 h. Materiály jsou vyvěšené na webu.
 • V pondělí je pravidelné čtení Bible v angličtině v 18.30 h.
 • Ve středu jsme zvaní na biblickou hodinu od 9.30 h.
 • V čtvrtek se konají kurzy základů křesťanství od 18 hodin. Modleme se za účastníky, obsah…
 • Za týden v neděli 31.3. se bude po bohoslužbách konat farní konference.
 • Velikonoční sborové akce jsou na letáčcích na stolku i na internetu – Tvořivé posezení 14.4. od 15 h (nutno se přihlásit na: rohovska1dana@seznam.cz), Velkopáteční čtení pašijních textů 19.4. od 18 hodin, Vigilie na Bílou sobotu 20.4. od 22 h.
 • Na Velikonoční pondělí 22.4.2019 jsme zvaní na Svidnou ke Škaloudovým od 14 hodin.
 • Libuška Weinerová zve mladé 23-40 let na Velikonoční pobyt na faře ve Velkých Hamrech. Informace na nástěnce.
 • Informacea přihlášky na sborovou dovolenou na Poušti jsou na stolku nebo na www.lochotin.umc.cz/poust
 • Modlitebně postní řetězec v době předvelikonočního půstu pořádáme v době od popeleční středy 6.3. do bílé soboty 20.4.2019. Modlitebně postní lístky jsou k dispozici na stolku. Tabulka pro zapisování je na nástěnce.
 • Inspirativní sobota 30.3.2019 v Jihlavě – setkání pro pracovníky s dětmi a dorostem. Je třeba se přihlásit.
 • Informace z nominačního výboru: hledají se služebníci do těchto služeb: Farní vedoucí laiků, člen kárné komise, členové nominačního výboru (2-3), služebník v čajovně, zvukař, kronikář, vedoucí rybářů, překladatel jednoduchých dopisů adoptovaným dětem ( v AND). Všichni členové sboru jsou zváni do těchto i ostatních služeb sboru.
 • Efektivní vyučování dětí 1 (org. Dětská misie v našem sboru) se pro služebníky dětem (besídkáře, realizátory Dětských venkovních klubů…) bude konat 13.-14.9., 27.-28.9. a 11.-12.10.2019. Přihlašování na: www.detskamisie.cz/hlavni/prihlaska-evd-1/
 • ECM pronajímá byt v Sukově 2, 1+1. Informace: Obršlíková 734285081.
 • Hledá se spolehlivá paní na úklid RD, telefon 734285081. Dotazy na Hanku Obršlíkovou.
 • Přihlášky na příměstský tábor Kvítku u nás ve sboru pro děti 6-11 let jsou na: www.kvitekplzen.cz. Rezervace na: kingscampcz@gmail.com. Letáčky na stolku, vezměte i kamarádům. S rezervací neotálejte, volných míst ubývá.
 • Další info na nástěnce nebo v deskách na stolku před kanceláří: Setkání „osamělých vlků“ 29.-31.3.2019 /Objevujeme zapomenuté osobnosti 2.4. / Počernická kopačka 4.5. / Cesta do Emaus pro muže a ženy 8.-11.5. / Informace o kurzech na Poušti / Poselství biskupa ke Generální konferenci / …
 • Data: 14.4. Předvelikonoční posezení od 15 h; 19.4. Pašije od 18 h; 20.4. Vigilie od 22 h; 29.- 31.3. Gospel víkend v Maranatě; 31.3. Farní konference; 24.5. Noc kostelů; 25.5. Evropský den sousedů; 9.6. Letnice; 23.6. Rodinná bohoslužba; 3.-10.8. Sborová Poušť

Přílohy

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2019 ECM Plzeň 1 - Lochotín