EN | CZ 

Kázání 2018-12-25 - Zdeněk Eberle

07. Ledna 2019

Kázání Lochotín, 25. prosince 2018

Ž 98; Iz 52,7-10; Žd 1,1-12; J 1,1-14 Slovo se stalo tělem

Milí bratři a milé sestry, milí přátelé,

nevím, jak to máte vy, ale my, lidé, obávám se, že většinou, máme vědomý nebo podvědomý sklon se dívat na vánoční svátky přes jakýsi poetický filtr. Vánoce, toť poezie, koledy, dárky jako odlesk toho největšího Božího daru lidem, Pána Ježíše. A nejsem si jistý, jestli tento nepochopitelný dar jsme schopni rozbalit s novou radostí a vděčností, nebo jako nějaký známý dárek od babičky: „Zase pyžamo, ponožky a luxusní kazeta s mýdly.“

Víte, tím jak kážu málo, jsem měl na přemýšlení o vánočním slovu dost času. Skoro celý měsíc. A pořád se mi tam objevovalo slovo „vtělení“. To slovo v Písmu nenajdete (zrovna tak jako slova „Boří Trojice). Ano, o Vánocích slavíme vtělení Pána Ježíše a opět se obávám, že už jsme to slyšeli tolikrát, že to není pro nás nějaký „šoking“, nějaká fungl nová zpráva, na kterou bychom dokázali zírat s otevřenou pusou. A víte, proč si to myslím? Protože jsme nikdy nebyli v kůži Božího Syna, Boha, který se měl vtělit; narodit se jako skutečný člověk. Možná, že Pána Ježíše podezíráme, že to zvládnul snadno, když je přece Bůh. Jenže: On se narodil jako pravý člověk. Se vším, co k tomu patří. Jako my.

Předpokládám, že nikdo z nás si na svůj vlastní porod nepamatuje. Odborníci si nicméně myslí, že pro miminko je porod jistou stresovou záležitostí. Průchod hlavičky a někdy i ramínek je vlastně neuvěřitelná věc, že to vůbec jde. Během porodu dochází u miminka k mechanickým a fyziologickým změnám, plíce se musí přizpůsobit novému prostředí, termoregulace u miminka se také revolučně mění, miminko prožívá teplotní šok. A gynekologové si myslí (jen si to zatím myslí!!!), že miminko prožívá při porodu i fyzickou bolest. Miminko vnímá; nejdříve přes vnímání matky, pak i jako samostatný člověk. O své ženě, Daniele, vím, že se narodila v době velkého náletu na Plzeň. Stresující prostředí. A nesla si to až do dospělosti, protože velmi špatně snášela nízko letící, rachotící letadla. Zbavila se toho až jako dávno dospělá díky vědomí a zkušenosti Božího dítěte.

Myslím si, že to vše není nic proti tomu, co znamená přechod z prostředí u nebeského Otce do prostředí této země. A na to bychom neměli zapomínat, když slavíme vtělení Pána Ježíše. Pro nás radost, pro Ježíše, Boha a člověka, nepředstavitelně odlišná výměna prostředí. Když si dovolíme ten „luxus“ a zastavíme se a zamyslíme, kam jen jako lidé můžeme tyto skutečnosti domyslet, poezie Vánoc se pomalu vytrácí a zbude nám na jedné straně to rozumové uchopení duchovních skutečností, na straně druhé neučesané naturalis-tické představy, co to Ježíše stálo. První porod mlaďounké matky (vlastně ještě dívenky!!) v nepřívětivém prostředí, místo postýlky či kolébky žebřiny na krmení pro dobytek (to jsou ty poetické jesličky!!!), sláma, dobytčí hnůj, zima a možná i vlhko. Odkud berou inspiraci všechny ty poetické vánoční koledy? Já nevím ….

Ale muselo to tak být. Pán Bůh nic lepšího nevymyslel. Hlavním tématem a tajemstvím křesťanské víry je vykoupení člověka v Ježíši Kristu, v němž Bůh sám sestoupil na svět a narodil se jako člověk.

Křesťanská myšlenka vtělení přitom není dualistická a neznamená, že by božská duše vstoupila do lidského těla, nýbrž mluví o podstatném spojení božské a lidské přirozenosti v jedné osobě. Tak ji vyjadřují už nejstarší křesťanské texty, například List Filipským: „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí.“ Fp 2, 7; překlad „21“ tu čte: „vzdal se sám sebe“.

Proto úvod Janova evangelia začíná takto: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh“ a uzavírá: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ J 1,14

A papež František říká: Bůh přichází spolu s námi žít náš život. Bůh nás přichází spasit a nenachází lepší

způsob, jak to učinit, než putovat spolu s námi, žít náš život.

Tajemství božího vtělení (a Trojice) nelze rozumem pochopit a znamená také hranici dostupnosti Boha pro lidské myšlení. Některé křesťanské proudy je proto odmítaly a odmítají. Jsem rád, že to nejsme my. Že smíme věřit, i když vlastně tomu nerozumíme, a třeba si klademe takové otázky a odpovědi, jaké jsem dnes předestřel vám dnes i já.

No, a kde jsme v tom my?

Vtělení zůstává nejnestravitelnějším dogmatem, terčem všech heresí, křížem všeho duchovního, ačkoliv bylo dvacet století připravováno a dalších dvacet století je hlásáno. Je to proto, že nepřipouští ani únik do čistého duchovna ani útěk do čistého lidství, ale vyžaduje v jednotnosti každého náboženského života ustavičnou konfrontaci pravého člověka a pravého Boha. (Louis Evely: Krédo, Grantis, Ústí n. Orlicí 1997, 92-93)

Vykoupení znamená, že člověk byl přijat do tohoto tajemství (Trojice). Věčný Syn, Logos, přišel na svět, ..., a sdílel náš život ...Zvěstoval nám tajemství znovuzrození: že člověk, který má již svůj první život, má sestoupit až do hlubin Božího lůna a být zrozen k novému životu. Má se podílet na postavení, které má Kristus v Bohu; stát se Kristovým bratrem a sestrou..To se má stát silou Ducha svatého,jenž chce být přítelem a utěšitelem člověka.. (Romano Guardini,O modlitbě, Zvon 1991, str.130)

Já si teď vypůjčím pár ilustrací z naší věroučné příručky (Na cestě s Kristem, ECM, Praha 2002). A už jsem to tady asi několikrát říkal, promiňte, prosím!!!) V tomto „katechismu“ autoři ohledně Božího vtělení mj. píší:

„Z ateistické strany se ozývá výtka, že křesťanská víra se utíká z tohoto světa do zásvětna. Podstata evangelia, v němž se křesťanská víra orientuje, však odráží právě opačný směr: z onoho světa k tomuto světu!……… Pán Bůh v zásvětnu nezůstal, nýbrž v Ježíši z Nazaretu, narozeném z židovské ženy, vzal na sebe skutečnost našeho světa a našeho lidství.

Přitom při něm není ani stopy z pózy těch, kdo na krátkou dobu odejdou ze svých luxusních interiérů, na hodinu si obléknou hornickou výstroj (úplně novou, neodřenou), sfárají do dolu a laskavě potřásají horníkům rukou, zatímco venku čeká jejich limuzína. Při Kristově narození se Bůh nepředváděl, ale jednal v něm podle své podstaty. Ježíš Kristus nevykonal krátkou návštěvu na světě, ale navěky zůstává Bohem, který se stal člověkem. Na věčné věky nezapomene, co znamená být člověkem, mít hlad a žízeň, být na smrt unavený, nemít střechu nad hlavou, být nepochopen vlastní rodinou, opuštěn nejlepšími přáteli a nakonec mučednicky zemřít.“

A já dodávám, že to byla nejdůležitější skutečnost, proč se Pán Bůh vtělil; aby jako člověk mohl zemřít. Proto se říká, že betlémské jesle stojí ve stínu kříže.

A ještě něco dodám, co Vánocům ubere na poetičnosti a citovosti: bezprostředním pokračováním Vánoc, Božího hodu vánočního, je svátek Štěpána, tedy mučedníka Štěpána, po jehož smrti začalo pronásledování první církve. A praktický důsledek? Evangelium, zpráva o Pánu Ježíši, se tehdy začalo z Jeruzaléma šířit jako lavina.

A na nás je, abychom se v těchto skutečnostech o Vánocích 2018 našli. Vtělil se i pro mne!! Narodil jsem se duchovně tak, že je Pán Ježíš mým bratrem? Vím, že Bůh přišel za mnou proto, aby prošel celý můj život se mnou? Vím, že až se jednou s Ježíšem setkám tváří v tvář, uvidím ho pravděpodobně takového, jak ho viděli učedníci odcházet vzhůru; včetně jeho jizev?Amen.

Slovo vyslání: Žd 4,15 + 16 Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

Požehnání: Podle Book of Worship: Ať vás Kristus, který svým vtělením sjednotil pozemské a nebeské,

naplní sladkostí vnitřního pokoje a dobré vůle. A požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, ať na vás sestoupí a zůstane s vámi vždycky.Amen. Běžte v pokoji a radosti. Bohu díky. Haleluja!

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2020 ECM Plzeň 1 - Lochotín