EN | CZ 

Kázání 2017-09-24 - Zdeněk Eberle

30. Května 2018

Kázání na Lochotíně – neděle 24. září 2017

Ž 78,1-8.17-24; Ex 16,2-15; Fp 1,21-30; Mt 19,30-20,16 Máš svůj díl milosti

Četli jsme o zřetelné nespravedlnosti. Možná, že by se ale dalo z toho těžit, že? Nač se dřít celý den, když stačí pracovat za denní mzdu třeba jen jednu hodinu!! Říkejte si, co chcete, je to od Pána Ježíše zase nějaká provokace.

Podobenství má objasnit poslední verš předchozí kapitoly. O čem toto podobenství vlastně je? Že první budou poslední a poslední první? To tedy abychom se už stavěli až na konec fronty……… Pokud tyto a podobné myšlenky zavčas neopustíme, zůstaneme uzavřeni důležitému Ježíšovu sdělení ohledně církve. A to sdělení může znít třeba takto: Jestli si myslíš, že máš v Božím království na něco nárok, tak si jdi stoupnout dozadu. Celníci a prostitutky tě předbíhají do Božího království. Ale ne všichni. Jen ti, kteří činí pokání.

Toto podobenství není o hospodaření státu. Toto podobenství není jako o hospodaření jakéhokoliv lidského podniku. Je o církvi. Toto podobenství vyvrací právní nároky v Božím království. A když tedy vyvrací právní nároky, tak je o milosti. Kdejaký národohospodář sleduje produktivitu práce a další ukazatele, protože ho zajímá, bude-li inflace a jak vysoká. Sleduje další makroekonomické ukazatele svého podniku. Pán Bůh má však vlastní prostředky, které on sám rozdává, jak chce.

  • Pán Bůh je dobrý. Pochybuji, že se nám to nelíbí. Ledaže je ještě lepší ke druhým, než ke mně. To je pak
  • Za minulého režimu se říkalo, že „všichni jsou si rovni, ale někteří jsou rovnější“. Já si nejsem jistý, jestli se v tom
  • Jenže v podobenství vidíme člověka-křesťana v celé nahotě. Spatřujeme zde něco z dialogu člověka s Bohem. Do

na pováženou. Chce každého zaopatřit v jeho potřebách; ale v takových, které jsou nutné z Božího pohledu na důstojné přežití. (To je ten denár; mzda na jeden den pro celou rodinu. Lépe řečeno: prostředky na životní náklady na jeden den pro celou rodinu.) Ale ruku na srdce: neprotestovali jste někdy proti Boží dobrotě? Toto Ježíšovo slovo míří především do církve. Bůh je dobrý, ale mohl by se ve vztahu k jiným třeba napřed zeptat nás, že? Ale Bible říká, že Bůh je dobrý i k nevděčným a zlým. Skutečně: je velkorysý a……… nesmírně milosrdný. Tato zpráva dnešního evangelia je nosným základem reformačního učení o ospravedlnění hříšníka z pouhé milosti. Ta svobodně a svrchovaně platí navzdory našemu záslužnickému a skutkařskému odporu. (Kážeme Krista, I., str. 116). V onom denáru vidím i plné zaopatření milostí pro věčnost. Boží milost stačí. Pro koho? No jistě: pro toho, kdo se dá ještě do večera alespoň „za pět minut dvanáct“ pozvat, a to bez vypočítavosti a postranních úmyslů.

nesmějeme také sami sobě. Církev je společenství lidí, kteří jsou si rovni. Ale ne rovni proto, že jsou stejně odměňování, ani ne rovni proto, že jsou stejně dobří. Naopak, jsou v mnohém různí: každý pracuje pro Boží království s různou intenzitou a každý třeba různě dlouho. Ale nikdo z nás si svou účast v Božím království, svou účast v neomezené dobré budoucnosti, kterou nám Bůh připravuje, netvoří a nezískává sám. Všichni jsme totiž odkázáni na nesmírnou dobrotu Boha-hospodáře z podobenství. Na dobrotu, která znamená, že On nám všem chce dát to, co potřebujeme, tedy plnou budoucnost, svou Boží věčnost, nebe. On sám chce, protože je dobrý. A tuto neuvěřitelnou dobrotu, kterou člověk těžce chápe, nám velice názorně dnešní podobenství ukazuje. A tak nás vybízí k důvěře a podněcuje k lásce. Cožpak může člověk zůstat zlým, lhostejným nebo netečným, když mu dojde, jak to s Boží láskou vůči němu vypadá? Pokud nám to dojde, budeme opravdu navenek jako církev působit: jako společenství lidí, kteří vědí o své ubohosti, ale kteří také vědí o Boží velikosti. A proto se nemohou jeden nad druhého vyvyšovat, ale všichni se mohou z Boha radovat. (A. Opatrný, Stůl slova)

tohoto dialogu nám dává nahlédnout Pán Ježíš, pravý Bůh a pravý člověk. Je to on, kdo zná nitro Boží i lidské. Ví, co je v člověku i v Bohu. Nebojí se nahlas říct za člověka vůči Bohu: „Křivdíš mi!“ Ale zároveň poskytuje Boží pokojnou odpověď: „Příteli, nekřivdím ti.“ Možná, že to takto Pánu Bohu neříkáme. Spíš říkáme: „Čím jsem si to zasloužil? A v podtextu je myšlenka na lepší „mzdu“. Na lepší život!

Dnešní podobenství míří do církve. Chce nám připomenout to, co jistě dobře známe: Pán Bůh je suverénní, vysvobozující a dávající. Boží dobrota je větší, než naše lidské rozdíly. Církev je svatá; víte ale, čím je svatá? Nikoliv dokonalostí těch, kdo do církve patří, ale v Boží dobrotivosti, kterou nám zjevil Pán Ježíš. A na vztahu k této k této dobrotivosti se rozhoduje, kdo patří do společenství svatých. Co je zde šokující, je to, že protesty člověka se ozvou až po projevení Boží dobroty. My – lidé – si zoufale rychle zvykáme na Boží dobrotu. A jakmile si na ni zvykneme, neodoláme pokušení pošilhávat po těch, o kterých si myslíme, že dostali snad víc než my. Fuj!!! Třikrát fuj!!!

Ale poslední slovo má vždycky Pán Bůh. Dobrá rada na závěr: respektuj Boží pořádky, Boží spravedlnost i milost. Kolik potřebuješ pro sebe „věčností“? Hloupá otázka, že? Kladu ji, aby vynikla některá naše absurdní přemýšlení. Každý z nás potřebuje Boží milosti „tak akorát“. Bůh ji nabízí. Nedívej se do misky jinému. Učím se od našeho psa. Dostává tolik, kolik potřebuje. Přesto neodolá, aby nás u jídla nevydíral upřeným pohledem, jestli něco v našem talíři není i pro něj. Jako by říkal: cizí talíř je chutnější!!! Pak se pokorně vrátí (nebo je vrácen!!!) ke své misce, kde je vyvážená strava pro psa, nažere se a je spokojený. Nemohu tato slovesa užít pro nás, lidi. Ale chtěl bych to s chutí použít. Vezmi si svůj díl Boží milosti; budeš nakonec spokojený. Nedívej se do misky milosrdenství souseda, bratra.

Amen.

Slovo vyslání: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lk 6:36

Požehnání: Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 2Ko 13:11

Telefon | +420 774 354 374

Email | lochotin@umc.cz

Ukázat na mapách | Přejít na Facebook

Adresa: Bolevecká náves 2016 / 2 | 323 00 Plzeň

Bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800133169/2010

Přihlášení

IČ | 66365988

© 2020 ECM Plzeň 1 - Lochotín